سرویس خواب ۱۳۹۷-۶-۲۰ ۱۰:۰۴:۰۸ +۰۴:۳۰

سرویس خواب فقط یه تخت و کمد ساده نیست…

اتاق خواب محلی برای آرامش شماست. برای ما مهم است که شما هنگام استراحت واقعا بتونید استراحت کنید و خستگی رو از تن به در کنید. یک اتاق ایده آل برای خوابیدن باید نور مناسب،رنگ مناسب،تخت مناسب و کمد های به درد بخور داشته باشه.

در واقع یک اتاق خواب زمانی برای آرامش مناسب میشه که شما به راحتی به تمام وسایلتون دسترسی داشته باشید. توی تختون فضای کافی برای قلت زدن داشته باشید و از لحاظ نور پردازی و رنگ بندی جوری باشه که شما ساعت ها بتونید تو اتاق بمونید